Energielabel

Sinds 1 januari 2008 bent u wettelijk verplicht om bij de verkoop van uw woning een energielabel aan te leveren. Daarnaast is het aannemelijk dat zuinige woningen makkelijker verkocht worden en dat de waarde stijgt. Dat is een extra reden om te investeren in energiebesparing, als u het al niet doet om klimaatverandering tegen te gaan!

Een nieuwe woning kopen of huren?

Energiekosten vormen een groot deel van uw woonlasten. Het energielabel woningen geeft u inzicht in de energiekwaliteit van de woning. Vraag er altijd om!

Groen is zuinig

Er zijn zeven labels: van A (groen en zuinigst) naar G (rood en minst zuinig). Sinds januari 2010 is er een nieuw beter energielabel, met veel meer variabelen qua ‘woningtype’. Want de energiezuinigheid moet worden gezien in relatie tot het type woning en de grootte.

Bespaaradvies

Mob Consultancy Westbroek b.v. maakt (bij derden) gecertificeerde energielabels. Ook heeft Mob Consultancy een aansprakelijkheidsverzekering en een klachtenprocedure.

Het energielabel is inclusief standaard bespaaradvies. Desgewenst kan onze adviseur dit aanvullen met specifiek op uw woning afgestemde energiebesparende maatregelen (eventueel voorzien van investeringskosten, terugverdientijden en besparingen).

Zie hiervoor verder bij maatwerkadvies.

Bespaar uzelf een hoop kosten en gedoe en bel ons vandaag nog voor een afspraak of vul het contactformulier in.

* Uitzondering
Is uw woning niet ouder dan 10 jaar? Dan heeft u geen energielabel nodig en kunt u volstaan met de bij de bouwvergunning afgegeven (verplichte) EPC-berekening. Het energielabel is ook niet nodig bij bijzondere gebouwen zoals monumenten en kerken. Maar: hebben er in de afgelopen 10 jaar nog veranderingen (verbouwingen) aan de woning plaatsgevonden? Dan heeft u alsnog een energielabel nodig.

    Uw naam *

    Uw e-mailadres *

    Dienstverlening *

    Onderwerp

    Uw bericht *