NEN 2580-meting

M.O.B. Consultancy Westbroek b.v. verzorgt nu ook oppervlakte metingen van woningen, bedrijfspanden enzovoort, één en ander volgens de branchebrede meetinstructie die gebaseerd is op de NEN 2580. Eventueel aangevuld met een bepaling van de bruto inhoud. Beide gegevens worden verwerkt in een meetcertificaat wat door M.O.B. Consultancy wordt verstrekt. Een vervolg en uitwerking van de gemeten gegevens zijn plattegronden. Plattegronden die door ons worden vervaardigd worden u als fml en jpg bestanden aangeleverd.