Planmatig onderhoud voor stichtingen

Het meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld aan de hand van een visuele inspectie van de panden van uw stichting. In het meerjarenonderhoudsplan (mjop) wordt ook een meerjarenonderhoudsbegroting (mjob) opgenomen. Eén en ander om de kosten voor het onderhoud op korte maar ook op langere termijn in kaart te brengen. Natuurlijk zijn er in het mjop ook kosten opgenomen voor gebreken en achterstallig onderhoud die tijdens de inspectie door onze inspecteur zijn aangetroffen en welke op korte termijn verholpen dienen te worden. Op basis van dit plan kan geld voor onderhoudswerkzaamheden in de exploitatiekosten van uw stichting opgenomen en gereserveerd worden. Hiermee kunnen zowel de organisatorische planning als de kosten voor het onderhoud bewaakt worden.

Door het meerjarenonderhoudsplan driejaarlijks bij te stellen houdt u een actueel overzicht op de bouwkundige staat en het te verwachten onderhoud van uw pand en houdt u kloppende exploitatie kosten wat betreft bouwkundig onderhoud.

Hier kunt u een voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan downloaden.

    Uw naam *

    Uw e-mailadres *

    Uw bericht *