De zekerheden van MOB Consultancy

M.O.B. Consultancy Westbroek b.v. is een onafhankelijk adviesbureau. Uw belangen staan voorop en wij doen voor u wat u van ons mag verwachten. Onze grootste criticus, dat bent u. U zorgt er voor dat wij continu streven naar een hoger kwaliteit, zodat wij de beste blijven. Wij zijn blij dat u, onze opdrachtgever, ons tussen goed en uitstekend beoordeelt.

Wij zijn aangesloten bij Vakkundig gekeurd.

Hier volgt een overzicht van alle certificeringen, keurmerken, beoordelingsrichtlijnen en dergelijke waar M.O.B. Consultancy zich aan heeft geconformeerd en volgens welke M.O.B. Consultancy werkt.

Vakkundig gekeurd.

Mob is aangesloten bij de stichting “Vakkundig gekeurd”.

Vakkundig gekeurd is het keurmerk dat erkende/aangesloten bouwkundige keurders mogen voeren. Deze bedrijven zijn aangesloten bij de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders (Stichting NKBK).

Alleen keuringsbedrijven die aan de toetsingsvoorwaarden voldoen (bij toetreden en tussentijdse controle), komen in aanmerking voor het keurmerk.

NEN 2580.

Ons personeel heeft bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) cursussen gevolgd voor het verrichten van inspecties volgens deze norm. De norm betreft oppervlaktebepalingen en conditiemetingen. De NEN 2580 regelt de wijze waarop de oppervlakten en de inhouden van gebouwen worden bepaald, wat telt wel mee en wat niet? Op de door ons afgegeven certificaten staan de de juiste en genormaliseerde hoeveelheden. Klink hier voor meer informatie over  de NEN.

NEN 2767.

Ons personeel heeft bij het Nederlands Normalisatie Instituut, NEN cursussen gevolgd voor het verrichten van inspecties volgens deze norm. De NEN 2767 normaliseert de conditiemetingen voor gebouwen, een meerjarenonderhoudsplan van MOB geeft dus de juiste conditie van een gebouw weer.

NHG Erkend.

Onze bouwkundige rapporten ten behoeve van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) worden erkend door “De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)”. Dat is de organisatie die deze garantie biedt en controleert. Vanzelfsprekend worden onze rapporten erkend door de bij de AFM geregistreerde geldverstrekkers. Dit verzekert u dat onze rapporten worden geaccepteerd door uw beoogde hypotheekverstrekker.

De website van NHG

Garantie keuringen van Ocean Groepsverzekeringen.

Onze bouwkundige rapporten worden geaccepteerd door Ocean Groepsverzekeringen. Met een bouwkundige rapportage van MOB Consultancy Westbroek b.v. kunt u bij Ocean Groepsverzekeringen een verzekering afsluiten. Zie hier voor verder op onze site.