Inmeten woonoppervlak met betrekking tot WOZ-waarde

De waarde van uw onroerend goed wordt bepaald door de ligging. Het typte woningen en het woonoppervlak. terwijl over ligging en type nog discussie kan zijn, valt er over het woonoppervlak niet te twisten. MOB bepaalt het oppervlak aan de hand van de NEN 2580 “bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen”.

Is uw woning werkelijk zo groot als de gemeente beweert? laat MOB Consultancy Westbroek bv een meetcertificaat maken.

Drukken achterstallig onderhoud of bouwkundige gebreken de waarde van uw woning? Laat MOB Consultancy dan een bouwkundige keuring uitvoeren. Met een bouwkundig rapport van MOB kunt u bij de gemeente de hoogte van de getaxeerde waarde betwisten.

 

    Uw naam *

    Uw e-mailadres *

    Uw bericht *