Planmatig onderhoud voor bedrijven en bedrijfsmatig onroerend goed

Een visuele inspectie is de basis van het meerjarenonderhoudsplan. In het plan wordt ook een meerjarenonderhoudsbegroting opgenomen. Daarmee brengen we de kosten voor het onderhoud op korte en langere termijn in kaart. Natuurlijk wordt ook inzichtelijk welke gebreken direct aanpak verdienen. met het meerjarenonderhfoudsplan kunt u weloverwogen geld reserveren voor onderhoudswerkzaamheden. Waardoor u planning en kosten kunt bewaken. Reserveringen voor uitgesteld onderhoud, kunnen mogelijk fiscaal worden meegenomen in het reserveringsjaar. Doorheen meerjarenonderhfoudsplan elke drie jaar bij te stellen, blijft uw zicht op de bouwkundige staat en verwachte kosten up to date.

Hier kunt u een voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan downloaden.

    Uw naam *

    Uw e-mailadres *

    Uw bericht *